Uprzejmie informujemy, że dniami wolnymi od zajęć dydaktycznych w roku szkolnym 2015/2016 będą:

  • 14.10.2015
  • 11.03.2016
  • 02.05.2016
  • 27.05.2016